RƯỢU VANG VÙNG CHAMPAGNE

Sắp xếp:

Champagne là tên gọi một vùng đất nổi tiếng về một loại rượu sủi bọt thơm ngon đặc sắc. Cả thế giới rượu đều hâm mộ loại rượu này. Nhiều nhà làm rượu khác trên thế giới cũng lấy phương pháp trên để sản xuất vang sủi bọt. Rượu vang sủi bọt được tạo ra cách đây khoảng 400 năm, với một kỹ thuật đặc biệt. Nếu so sánh với tuổi đời rượu vang là gần 5000 năm thì đây là một loại rượu khá mới mẻ.