BLAVOD

Sắp xếp:

Vodka  Blavod này ra đời vào đầu những năm 1980 tại Anh. Thương hiệu này do công ty Blavod sở hữu. Rượu Vodka này có điểm đặc biệt là có màu đen.
Màu đen này do được chiết ra từ một loại cây Black Catechu trên đất nước Myama . Cho dù vậy mầu đen này không làm ảnh hưởng tới hương vị nguyên bản của Vodka. Cũng không để lại những vệt đen hay làm hỏng mùi vị của rượu Vodka nguyên chất.

Vodka Blavod là một Thương hiệu cao cấp được nhiều người yêu thíc ở nhiều vùng lãnh thổ trên Thế giới . Rượu Vodka Đen không cần phải quảng cáo , xây dựng Thương hiệu mà vẫn thu hút được nhiều khách hàng.  Nó  có thể có được một vị trí của riêng của mình mà không cần xây dựng thương hiệu “Vodka đen”. Biết rằng màu sắc sẽ có có xu hướng thay đổi nhận thức của Người sử dụng về hương.