BALLANTINES

Sắp xếp:

Ballantines vào năm 1919 được xây dựng trên danh tiếng và thiện chí của tên chủ sở hữu mới . Họ tập trung vào phát triển nó như là một thương hiệu cho whiskys pha trộn của họ. Khi tăng các nguồn lực cần thiết để cạnh tranhtrên thế giới.  Hiram Walker Gooderham Worts “mua lại Ballantine trong năm 1937. Cùng năm đó công ty nhận được Arms huy hiệu đặc trưng trên chai của họ. Công nhận “George Ballantine & Son” như là một “thành lập công ty cao quý trên Noblesse của Scotland”.

Ballantines phân phối mạnh mẽ và phổ biến của Scotch whisky của giữa 80 có ảnh hưởng uan trọng trong sự tăng trưởng rượu. Ballantine đã được đặt tên thương hiệu số một ở chqâu Âu.  Lớn thứ ba trên thế giới vào năm 1986 với sản phẩm lâu đời nhất của rượu Ballantine Finest. Ở Hàn Quốc, rượu Ballantine là một trong số các loại rượu siêu cao cấp. Năm 1988, Công ty đã trở thành một phần của tập đoàn toàn cầu của Allied Domecq nước giải khát .