RƯỢU VANG VÙNG ALSACE

Sắp xếp:

Rượu vùng Alsace thì tên nho được in bằng chử lớn rỏ rệt. Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất tại Pháp vì các AOC khác đều cấm không cho nêu tên loại nho trên nhãn hiệu. Và tất nhiên là chai rượu được làm 100% từ loại nho được nếu tên. Phần lớn Alsace sản xuất rượu trắng. 4 loại nho nổi tiếng là Riesling, Pinot Blanc, Pinos Gris và Gewursttraminer.
Rượu vùng Alsace thường được sản xuất với mục đích tiêu thụ khi vang còn trẻ. Thường 1 đến 5 năm sau khi đóng chai. Chỉ một phần nhỏ được nằm nghỉ trên 10 năm. Rượu vang Alsace thường có độ cồn từ 11 tới 12 độ. Trong khi hầu hết rượu vang Đức có độ cồn từ 8 đến 9 độ.