Thực đơn Mệ Vui

THỰC ĐƠN CÁC QUÁN ĂN MỆ VUI

MỆ VUI GARDEN VÕ VĂN TẦN

CHỈ BÁN BUỔI TRƯA TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Địa chỉ: VILLA 46 TER VÕ VĂN TẦN,  PHƯỜNG 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: (028) 39 33 38 40

HỘI AN CHICKEN RICE

Hội An Chicken Rice / Cơm gà Hội An….40.000 đ
Chicken Rice Soup / Cháo gà ….30.000 đ
Chicken wing with papaya Salad / Gỏi cánh gà… 60.000 đ
WChicken Drumstick with papaya salad / Gỏi đùi gà…100.000 đ
Half chicken with papaya salad / Gỏi gà nửa con …175.000 đ
Whole chicken with papaya salad / Gỏi gà nguyên con … 350.000 đ
Extra steamed Rice / Cơm thêm…10.000 đ
Extra Rice soup / Cháo thêm … 10.000 đ
Extra Salad / Gỏi đu đủ thêm … 20.000 đ

BÚN HUẾ – HUE NOODLE
Bún bò Huế – Noodle soup with beef 40.000
Bún bò Huế đặc biệt Noodle soup with beef and pork’s hock 50.000
Bún thịt nướng – Vermicelly and marinated grilled pork 40.000
Bún mắm nêm – Vermicelly and sliced pork served with special sauce 35.000
Bún hến- Vermicelly and clam served with special sauce 30.000

BÁNH HUẾ – HUE CAKE
Bánh bèo – Steamed rice cake topped with ground shrimp 35.000
Bánh nậm- Flat rice cake stuffed with ground shrimp 5.000/cái
Bánh lọc- Small rice cake stuffed with ground pork and shrimp 4.000/cái
Bánh thập cẩm – Mixed plate of above cakes 50.000
Bánh ướt thịt nướng – Steamed rice rolls with marinated grilled porks 35.000

MỲ QUẢNG – QUANG ‘S NOODLE
Mỳ Quảng Tôm Thịt – Hoi An noodle with shrimps & pork 40.000
Mỳ Quảng Cá Lóc – Hoi An noodle with fish 40.000
Mỳ Quảng Gà – Hoi An noodle with chicken 40.000
Mỳ Quảng Sườn – Hoi An noodle with pork rib 40.000
Mỳ Quảng Đặc Biệt – Special Hoi An noodle with shrimps, pork & chicken 50.000

MỆ VUI 31C TRẦN QUỐC TOẢN

 Địa chỉ: 31C Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: (028) 6673 2193

ội An Chicken Rice / Cơm gà Hội An….40.000 đ
Chicken Rice Soup / Cháo gà ….30.000 đ
Chicken wing with papaya Salad / Gỏi cánh gà… 60.000 đ
WChicken Drumstick with papaya salad / Gỏi đùi gà…100.000 đ
Half chicken with papaya salad / Gỏi gà nửa con …175.000 đ
Whole chicken with papaya salad / Gỏi gà nguyên con … 350.000 đ
Extra steamed Rice / Cơm thêm…10.000 đ
Extra Rice soup / Cháo thêm … 10.000 đ
Extra Salad / Gỏi đu đủ thêm … 20.000 đ

CHÈ SWEETENS

Bean gruel /Chè đậu ván …15.000 đ
Sweet lotus gruel / Chè hạt sen …. 20.000 đ

MỆ VUI 29 TRẦN QUỐC TOẢN

Địa chỉ: 29 TRẦN QUỐC TOẢN,  PHƯỜNG 8, Quận 3,

TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: (028) 3820 85 85

HỘI AN CHICKEN RICE

Hội An Chicken Rice / Cơm gà Hội An….40.000 đ
Chicken Rice Soup / Cháo gà ….30.000 đ
Chicken wing with papaya Salad / Gỏi cánh gà… 60.000 đ
WChicken Drumstick with papaya salad / Gỏi đùi gà…100.000 đ
Half chicken with papaya salad / Gỏi gà nửa con …175.000 đ
Whole chicken with papaya salad / Gỏi gà nguyên con … 350.000 đ
Extra steamed Rice / Cơm thêm…10.000 đ
Extra Rice soup / Cháo thêm … 10.000 đ
Extra Salad / Gỏi đu đủ thêm … 20.000 đ

BÚN HUẾ – HUE NOODLE
Bún bò Huế – Noodle soup with beef 40.000
Bún bò Huế đặc biệt Noodle soup with beef and pork’s hock 50.000
Bún thịt nướng – Vermicelly and marinated grilled pork 40.000
Bún mắm nêm – Vermicelly and sliced pork served with special sauce 35.000
Bún hến- Vermicelly and clam served with special sauce 30.000

BÁNH HUẾ – HUE CAKE
Bánh bèo – Steamed rice cake topped with ground shrimp 35.000
Bánh nậm- Flat rice cake stuffed with ground shrimp 5.000/cái
Bánh lọc- Small rice cake stuffed with ground pork and shrimp 4.000/cái
Bánh thập cẩm – Mixed plate of above cakes 50.000
Bánh ướt thịt nướng – Steamed rice rolls with marinated grilled porks 35.000

MỲ QUẢNG – QUANG ‘S NOODLE
Mỳ Quảng Tôm Thịt – Hoi An noodle with shrimps & pork 40.000
Mỳ Quảng Cá Lóc – Hoi An noodle with fish 40.000
Mỳ Quảng Gà – Hoi An noodle with chicken 40.000
Mỳ Quảng Sườn – Hoi An noodle with pork rib 40.000
Mỳ Quảng Đặc Biệt – Special Hoi An noodle with shrimps, pork & chicken 50.000

MỆ VUI 41 KỲ ĐỒNG

Địa chỉ: 41 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3

TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: (028) 6654 2751

BÁNH – CAKE
Bánh Bèo – Steamed rice cake topped with ground shrimp 35.000
Bánh Nậm – Flat rice cake stuffed with ground shrimp 5.000/cái
Bánh Lọc – Small rice cake stuffed with ground pork and shrimp 4.000/cái


MỲ QUẢNG – QUANG ‘S NOODLE
Mỳ Quảng Tôm Thịt – Hoi An noodle with shrimps & pork 40.000
Mỳ Quảng Cá Lóc – Hoi An noodle with fish 40.000
Mỳ Quảng Gà – Hoi An noodle with chicken 40.000
Mỳ Quảng Sườn – Hoi An noodle with pork rib 40.000
Mỳ Quảng Đặc Biệt – Special Hoi An noodle with shrimps, pork & chicken 50.000

CƠM – RICE
Cơm Gà Hội An – Hoi An chicken rice 40.000
Gỏi Cánh Gà – Hoi An chicken wings salad 60.000
Gỏi Đùi Gà – Hoi An chicken drumstick salad 100.000
Gỏi Nửa Con – Hoi An half chicken salad 175.000
Gỏi Nguyên Con- Hoi An whole chicken salad 350.000

THÊM / EXTRA
Cơm Thêm – Extra steamed rice 10.000
Gỏi Đu Đủ Thêm – Extra papaya salad 20.000

CHÈ – SWEETENS
Chè Đậu Ván – Sweet yellow bean gruel 15.000
Chè Hạt Sen – Sweet lotus seed gruel 20.000
Chè Khúc Bạch – Jelly longan and almon served with syrup 25.000

NƯỚC – DRINK
Nước Đậu Ván – Iced yellow bean tea 5.000
Nước Chè Xanh- Iced fresh tea leaf 3.000
Trà Đá – Iced tea 2.000
Pepsi/ 7up 12.000
Bia – Beer 20.000
Khăn Lạnh – Wet tissue2.000