RƯỢU VANG ĐỎ

VUI LÒNG NHẮN TIN -  EMAIL - ZALO - VIBER ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN HOẶC ĐẾN XEM HÀNG TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG. SHOP RƯỢU CÁI THÙNG GỖ- ĐỊA CHỈ: 369 HAI BÀ TRƯNG – PHƯỜNG 8 - QUẬN 3 ( ĐỐI DIỆN CHỢ TÂN ĐỊNH ) - ĐIỆN THOẠI BÀN: (028) 38201758 - DI ĐỘNG/ ZALO/ VIBER : 0903 50 47 45 / 0888 01 77 88

TÊN RƯỢUGIỐNG NHOLOẠI VANGNƯỚCTAG
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LAS MORAS CABERNET SAUVIGNON C0001CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LAS MORAS INTIS MERLOT MALBEC C0002MERLOT BLENDVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LAS MORAS RESERVA MALBEC C0003MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES CLASSIC MALBEC MALBECVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES CLASSIC CABERNET SAUVIGNON C0007CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES CLASSIC MERLOT C0008MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES ALPHA MERLOT C0009MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES ALPHA SYRAH C0010SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES ALPHA CABERNET SAUVIGNON C0011CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES ALPHA M APALTA SINGLE VINEYARD C0012BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES PINOT NOIR LIMITED C0013PINOT NOIRVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES LIMITED CABERNET CARMENERE C0014CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES FOLLY SYRAH C0015SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES ALPHA CARMENERE C0016CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTES PURPLE ANGEL CARMENERE C0017CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA KAIKEN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0018CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA KAIKEN RESERVA MALBEC C0019MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA KAIKEN ULTRA CABERNET SAUVIGNON C0020CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA KAIKEN ULTRA MALBEC MENDOZA C0021MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA KAIKEN MAI THE FIRST MALBEC C0022MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ ADLER FELS 2009 RUSSIAN RIVER CABERNET SAUVIGNON C0033CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ RANDOM CELLARS NONE C0034MERLOT BLENDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ IRONSTONE VINEYADS RESERVA CABERBETSAUVIGNON C0035CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ IRONSTONE VINEYARDS LODI MERLOT C0036MERLOTVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE TIERRA DEL FUEGO CABERNET SAUVIGNON C0037CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE TIERRA DEL FUEGO RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0038CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE TIERRA DEL FUEGO RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0038MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE TIERRA DEL FUEGO 1.5L C0040CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA MEDALLA REAL MERLOT C0041MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA 120 SYRAH C0042SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA MEDALLA REAL CABERNET SAUVIGNON C0043CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA RESERVA MERLOT CHILE C0044MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA 120 CABERNET SAUVIGNON C0045CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA 120 MERLOT C0046MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0047CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SENA CHADWIK C0048BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CENIT CALITERRA C0049BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ARBOLEDA CABERNET SAUVIGNON C0050CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ARBOLEDA MERLOT C0051MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHAGAVIA CABERNET SAUVIGNON GRAND RESERVA C0052CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CEFIRO CASABLANCA RESERVA CABERNET C0053CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHAGAVIA 1851 RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0054CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHAGAVIA SILVESTRE CABERNET SAUVIGNON C0055CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP COTES DU RHONE ROUGE PARALLELE 45 FRANCE C0056BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CALITERRA RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0057CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN WINEMAKERS CABERNET SAUVIGNON BLEND C0058CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHAGAVIA ESPUELA C0059BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN INSIGNE CABERNET SAUVIGNON C0060CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN GOLD RESERVE C0061CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN GRAN RESERVA SYRAH C0062SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CALITERRA TRIBUTO CABERNET SAUVIGNON C0063CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP VIN DE PAYS BIB PORTES DE MEDITERRANEE C0064BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP VIN DE PAYS DE MEDITERRANEE - BỊCH 5 LIT C0065BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0066CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CALITERRA RESERVA CARMENERE C0067CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CALITERRA A EDICION LIMITADA CARMENERE MALBEC C0068CARMENERE BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE NIMBUS CABERNET SAUVIGNON SINGLE VINEYARD C0070CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU MARTINON BORDEAUX SUPERIEUR C0071MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU BATAILLEY GRAND CRU CLASSE C0072CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ DE LOACH ZINFANDEL CALIFORNIA C0073ZINFANDELVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, ZINFANDEL
RƯỢU VANG ĐỎ NAM PHI GLEN CARLOU GRAND CLASSIQU C0074BLENDEDVANG ĐỎNAM PHIrượu VANG ĐỎ, NAM PHI, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP LA CROIX D'AUSTERAN BORDEAUX C0075MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU BERTHENON PREMIERES COTES DE BLAYE RED CUVEE HEN C0076MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU BERTHENON BLAYE COTES DE BORDEAUX C0077MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ Ý RUFFINO CHIANTI ITALIA C0078BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN PREMIER RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0079CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA DONA PAULA ESTATE MALBEC ARGENTINA C0081MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHAGAVIA RAICE NOBLE C0082CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ARDECHE MERLOT RED 5L C0083MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN INSIGNE MERLOT C0084MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN RESERVA PINOT NOIR C0085PINOT NOIRVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LA FLEUR BELLEVUE RED C0086MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP MEDOC DE PORT ROYAL C0087CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP PRIVILEGE CABERNET SAUVIGNON C0088CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ARDECHE CABERNET RED 750ML C0089CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHAPELLE DE LA TRINITE C0090 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0091CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA FLORESTA APALTA C0092CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA TRIPLE C C0093CABERNET FRANCVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET FRANC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOMAINE POMMARD C0094 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOMAINE GEVREY CHAMBERTIN C0095 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOMAINE ECHEZAUX C0096 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA PEHUEN C0097CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA CASA REAL C0098CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA BOUGAINVILLE C0100SHIRAZ BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA 120 CHARDONNAY C0101CHARDONNAYVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA 120 SAUVIGNON BLANC C0102SAUVIGNON BLANCVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SAUVIGNON BLANC
RƯỢU VANG ĐỎ Ý MICHELE CHIARLO BARBERA D'ASTI C0106 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA RESERVA CHARDONNAY C0107CHARDONNAYVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU HAUT MADRAC- HAUT MEDOC C0108CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MEDOC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU DU DOMAINE DE L'EGLISE POMEROL C0109MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ JOSEPH PHELPS CABERNET SAUVIGNON ESTATE C0110CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC PETER LEHMANN WILDCARD CABERNET MERLOT C0111CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA RESERVA SAUVIGNON BLANC C0112SAUVIGNON BLANCVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SAUVIGNON BLANC
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ FOGDOG PINOT NOIR JOSEPH PHELPS ESTATE C0113PINOT NOIRVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA MEDALLA REAL CHARDONNAY C0114CHARDONNAYVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA RITA MEDALLA REAL SAUVIGNON BLANC C0116SAUVIGNON BLANCVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SAUVIGNON BLANC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP MERCUREY CLOS DES MYGLANDS FAIVELEY C0118 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOMAINE FAIVELEY GEVREY CHAMBERTIN CRAIPILLOT C0119 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA RƯỢU DONA PAULA ESTATE PINOT NOIR C0120PINOT NOIRVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ NAM PHI GLEN CARLOU PINOT NOIR C0121PINOT NOIRVANG ĐỎNAM PHIrượu VANG ĐỎ, NAM PHI, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA DONA PAULA 1100 TERROIR BLEND C0122BLENDEDVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý CARPINETO DOGAJOLO TOSCANO BIANCO IGT WHITE C0124BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU MARGAUX C0125BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VILLA GIRARDI RIPASSO BURE ALTO VALPOLICELLA C0128BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VILLA GIRARDI AMARONE C0129 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VILLA GIRARDI VALPOLICELLA CLASSICO C0130 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VILLA GIRARDI AMARONE DELLA C0131 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý RUFFINO IL LEO CHIANTI SUPERIORE C0134 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ INSIGNIA JOSEPH PHELPS C0135BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ JOSEPH PHELPS PINOT NOIR FREESTONE C0137PINOT NOIRVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ JOSEPH PHELPS CABERNET SAUVIGNON ESTATE C0138CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ INSIGNIA JOSEPH PHELPS C0139 VANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DAME DE TROTTE VIEILLE - SAINT EMILION GRAND CRU C0140MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP COUVENT DE L'EGLISE - POMEROL C0141MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU PONTAC LYNCH MARGAUX C0142CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC BROWN BROTHERS VICTORIA SHIRAZ C0143SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC BROWN BROTHERS VICTORIA CABERNET SAUVIGNON C0145CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ARDECHE SYHRA BICH 5 LIT C0146SHIRAZVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ARDECHE CABERNET SAUVIGNON RED 5L C0148CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ARDECHE SYRAH LES CLASSIQUES C0149SHIRAZVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ SILVER OAK ALEXANDER VALEEY CABERNET SAUVIGNON C0169CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ SILVER OAK NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON C0170CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERAZURIZ MAX RESERVA MERLOT C0172MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ ESTATE SERIES CARBERNET SAUVIGNON C0173CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ ESTATE SERIES CARMENERE C0174CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ MAX RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0175CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ THE BLEND LIMITED EDITION C0176BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ CHADWICK CHILE C0177BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RRAZURIZ LA CUMBRE SYRAH CHILE C0178SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ DON MAXIMIANO CHILE C0179BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ERRAZURIZ SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON C0180CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA TRAPICHE OC CABERNET SAUVIGNON C0181CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BERINGER STONE CELLARS CARBERNET SAUVIGNON C0182CARMENERE SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CARMENERE SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC BOOMERANG BAY CANERNET SAUVIGNON C0183CARMENERE SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CARMENERE SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC GRANT BURGE BAROSSA SHIRAZ C0184SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA TRAPICHE ASTICA CABERNET SAUVIGNON C0185CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA ERRAZURIZ KAI CARMENERE C0186CARMENEREVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP BARTON & GUESTIER CUVEE SPECIALE ROUGE C0187 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ OPUS ONE C0188BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ DOMINUS NAPA VALLEY C0191BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý PICCINI ORO COLLEZIONE CHIANTI C0192 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC THE BOLY TRINITY C0193SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA TRAPICHE BROQUEL MALBEC C0194MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CHAKU CABERNETSAUVINON C0200CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Ý ARCHE PRIMITIVO DI MANDURIA C0201PRIMITIVOVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, PRIMITIVO
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU PONTET - FUMET C0202MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP BARON De LESTAC BORDEAUX C0203CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP BARON SAINT GEORGES RED C0204CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP E.GUIGAL COTES DU RHONE WHITE C0207 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP E.GUIGAL COTES DU RHONE C0208VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC BERRI ESTATES SHIRAZ C0209SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC HARDYs MILL CELLARS CABERNET SAUVIGNON C0210CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC HARDYs NOTTAGE HILL CABERNET SHIRAZ C0211 VANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC,
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC HARDYs STAMP of AUSTRALIA SHIRAZ CABERNET SAUVIGNON C0212SHIRAZ BLENDVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC BERRI ESTATES CABERNET SAUVIGNON C0213CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC HARDYs NOTTAGE HILL SHIRAZ C0214SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LAPALMA CABERNET SAUVIGNON HP C0219CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LA CAPITANA CABERNET SAUVIGNON - MERLOT HP C0220CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHOTIERRAS GRAND RESERVA CABERNET CARMENERE 24 HP C0221CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHO TIERRAS GRAND RESERVA SYRAH 10 C0222SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE DON RECA LIMITED RELEASE HP C0223BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LAPALMA MERLOT HP C0224MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RIOS DE CHILE CHARDONNAY HP C0225CHARDONNAYVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PLUMADOR MERLOT HP C0226MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PLUMADOR CABERNET SAUVIGNON HP C0227CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OSSA SIXTH GENERATION HP C0228 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RIOS DE CHILE CABERNET SAUVIGNON HP C0229CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE EL EMPERADOR CAMENERE HP C0230 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CODIGO DEL TOQU HP C0231BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LEYENDA DEL TOQUI HP C0232BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RIO ALTO RESERVA CABERNET SAUVIGNON HP C0233CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RIO ALTO CABERNET CABERNET SAUVIGNON HP C0234CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RIO ALTO GRAN CABERNET SAUVIGNON HP C0235CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LA PALMA RESERVA CABERNET SAUVIGNON HP C0236CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE Y RESERVA CABERNET SAUVIGNON HP C0237CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP EDMOND BERNARD MERLOT HP C0238MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LES MAURINS HP C0239 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAUNEUF DU PAPE HP C0240 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU PEDESCLAUX PAUILLAC C0241 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE EL EMPERADOR PREMIUM HP C0242 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LA TOUR DE MONS MARGAUX HP C0243 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP VIVENS MARGAUX 2008 HP C0244BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU DURFORT VIVENS MARGAUX HP C0245BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP EDMON BERNARD CABERNET HP C0246CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC BADGER CREEK SHIRAZ HP C0247SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ KAYEN C0250BLENDEDVANG ĐỎ rượu VANG ĐỎ, , BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý BOTTEGA VINAI CABERNET SAUVIGNON HP C0251CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Ý ROCCA 2010 ANGELO ROCCA & FIGLI HP C0252 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG TRẮNG Ý MASO TORESELLA CAVIT HP C0253BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý MASI TRENTINI HP C0254PINOT NEROVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, PINOT NERO
RƯỢU VANG ĐỎ Ý QUATTRO VICARIATI 4V HP C0255BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý TORRIDORO CABERNET MERLOT HP C0256CABERNET MERLOTVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, CABERNET MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ Ý TORRIDORO NEGROAMARO SALENTO HP C0257NEGROAMARO SALENTOVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, NEGROAMARO SALENTO
RƯỢU VANG ĐỎ Ý LUDI VELENOSI HP C0258CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ Ý 80 ANNI DEZZANI HP C0259 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý BRECCIAROLO GOLD HP C0260BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý BARRI CONE 2015 HP C0261PRIMITIVOVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, PRIMITIVO
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAUNEUF DU PAPE HP C0263 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP LA CLOSERIE CAMENSAC HP C0264CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU DURFORT VIVENS MARGAUX HP C0265BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CLOS SAINT VINCENT HP C0266 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU GRAND DESIR HP C0267 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA FAMILIA SCHROEDER MALBEC C0268MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA FAMILIA SCHROEDER MALBEC C0269BLENDEDVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA VALLE DORADO CABERNET SAUVIGNON C0274CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA LIMITED EDITION CARMENERE C0275CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA FOUNDERS SELECTION CABERNET SAUVIGNON C0276CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0277CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA GRAND RESERVA SYRAH C0278SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA RESERVA CARMENERE C0279CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA VALLE DORADO CARMENERE C0280CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MENGUANTE CABERNET SAUVIGNON C0281CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RVA CABERNET SAUVIGNON COLCHAGUA VALLEY C0282CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA ELEMONTOS CABERNET SAUVIGNON C0283BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA SIGNATURA 1 SYRAH C0284SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA GRAN RESERVA PINOT NOIR C0285PINOT NOIRVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ECHEVERRIA RESERVA MERLOT C0286MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU BAUVALLON BORDEAUX C0287MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LAFLEUR GAZIN C0288MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE VIOGNIER C0289VIOGNIERVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, VIOGNIER
RƯỢU VANG ĐỎ TÂY BAN NHA WINEINTUBE TEMPRANILLO SANGRIA 3L C0290TEMPRANILLOVANG ĐỎTÂY BAN NHArượu VANG ĐỎ, TÂY BAN NHA, TEMPRANILLO
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE VINEYARDS OLD VINE ZINFANDEL C0291ZINFANDELVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, ZINFANDEL
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP LA VIEILLE FERME ROUGE RED WINE 5L C0292 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ CHATEAU LASSUS MEDOC CRU BOURGEOIS C0293 VANG ĐỎ rượu VANG ĐỎ, ,
RƯỢU VANG ĐỎ TÂY BAN NHA WINEINTUBE TEMPRANILLO SYRAH ROBLE C0294SHIRAZVANG ĐỎTÂY BAN NHArượu VANG ĐỎ, TÂY BAN NHA, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ TÂY BAN NHA WINEINTUBE TEMPRANILLO MERLOT ROBLE C0295MERLOTVANG ĐỎTÂY BAN NHArượu VANG ĐỎ, TÂY BAN NHA, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHATEAU HAUT BRION C0296 VANG ĐỎ rượu VANG ĐỎ, ,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VIETTI BAROLO LAZZARITO C0297 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý CASCINTTA VIETTI MOSCATO D'ASTI DOCG C0298MOSCATOVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, MOSCATO
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VIETTI BARBERA DALBA TRE VIGNE C0299 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE PHANTOM C0300BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE MERLOT C0301MERLOTVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE PETITE SIRAH C0302SHIRAZ BLENDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, SHIRAZ BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE CHENIN BLANC C0303CHENIN BLANCVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CHENIN BLANC
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ BOGLE CHARDONNAY C0304CHARDONNAYVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP RƯỢU CHATEAU LA MISSION C0305MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU GRAND BARRAIL LAMARZELLE C0306MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP RƯỢU CHATEAU VIEUX LARTIGUE SAINT EMILION GRAND CRU C0308MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP 2014 CHATEAU HAUT CAILLOU C0310MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP COUDOULET DE BEAUCASTE C0311 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP SAINT CHINIAN HECHT & BANNIER C0312 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU DE CLAIREFONT MARGAUX C0313BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU DE RICAUD C0314 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP 2014 FAMILLE PERRIN COTES DU RHONE RESERVA C0316BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP 2015 LA VIEILLE FERME ROUGE C0317PINOT NOIRVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOURTHE N01 SAUVIGNON BLANC C0318SAUVIGNON BLANCVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, SAUVIGNON BLANC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOURTHE N01 BORDEAUX MERLOT- CABERNET SAUVIGNON C0319MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP DOURTHE BEAU MAYNE ROUGE C0320MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU TOUR DU ROC HAUT MEDOC C0322CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP 2014 MOULIN DE REYSSON C0323CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP 2014 CHATEAU DAVID MEDOC C0324MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP KRESSMANN MERLOT C0325MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PEREZ CRUZ QUELEN SPECIAL SELECTION C0337BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PEREZ CRUZ RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0338CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PEREZ CRUZ CARMENERE LIMITED EDITION C0339CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PEREZ CRUZ SYRAH LIMITED EDITION C0340SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE PEREZ CRUZ LIGUAI C0341BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASA VERDI 1918 SPECIAL RESERVE CABERNET SAUVIGNON C0351CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASA VERDI ULTRA GRAN RESERVE CABERNET SAUVIGNON C0352CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SAN VICENTE CHUNGARA CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA C0353CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS ARES SHIRAZ C0354SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS APHRODITE CABERNET SAUVIGNON C0355CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS AEROPE GRENACHE C0356GRENACHEVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, GRENACHE
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS BELLA'S GARDEN SHIRAZ C0357SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS YESTERDAY'S HERO GRENACHE C0358GRENACHEVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, GRENACHE
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS FLY BY NIGHTERS VINTAGE PORT C0359BLENDEDVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS ANGELS' SHARE SHIRAZ C0360SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC CAPE BARREN McLAREN VALE OLD VINE SHIRAZ C0361CHARDONNAYVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS SEXY BEAST CABERNET SAUVIGNON C0362CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ RUTHERFORD RANCH CABERNET SAUVIGNON C0363CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ CUBOID PREMIUM CABERNET SAUVIGNON CALIFORNIA 3L C0364CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS LILY'SB GARDEN SHIRAZ C0365SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ RUTHERFORD RANCH RESERVE CABERNET SAUVIGNON C0366CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ RUTHERFORD RANCH NAPA VALLEY MERLOT C0367MERLOTVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS GNARLY DUDES SHIRAZ C0368SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC TWO HANDS BRAVE FACES GRENACHE SHIRAZ MATARO C0369GRENACHE BLENDVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, GRENACHE BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE 1918 RESERVA CABERNETSAUVIGNON C0376CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASA VERDI 1918 SPECIAL RESERVE CARMENE C0377CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASA VERDI 1918 GRAN RESERVE CABERNET SAUVIGNON C0378CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CRUCERO CABERNET SAUVIGNON 2 CHAI + HOP QUA TET C0379CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CRUCERO CABERNET SAUVIGNON CHILE C0380CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CRUCERO CARMENERE CHILE C0381CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CRUCERO GRAN LIMITED EDITION CHILE C0382BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CRUCERO RESERVA CABERNET SAUVIGNON CHILE C0383CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CRUCERO SYRAH CHILE C0384SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LA PUERTA GRAN RESERVA ARGENTINA 2007 C0385 VANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA,
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LA PUERTA MALBEC ARGENTINA C0386MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LA PUERTA RESERVA CABERNET SAUVIGNON ARGENTINA C0387CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA LA PUERTA RESERVA MALBEC ARGENTINA C0388MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC JACOB CREEK CHARDONNAY AUSTRALIA C0390CHARDONNAYVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC JACOB CREEK MERLOT AUSTRALIA CHARDONNAYVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC JACOB CREEK SHIRAZ CABERNET AUTRALIA C0391CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC WYNDHAM ESTATE BIN 444 CABERNET SAUVIGNON C0392CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC WYNDHAM ESTATE BIN 999 MERLOT C0393MERLOTVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC WYNDHAM ESTATE BIN 555 C0394SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC WYNDHAM ESTATE BIN 888 CABERNET MERLOT C0395SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC RƯỢU ST HUGO CABERNET SAUVIGNON C0396CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC RƯỢU ST HUGO SHIRAZ C0397SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ NEW ZEALAND BRANCOTT ESTATE PINOT NOIR C0398PINOT NOIRVANG ĐỎNEW ZEALANDrượu VANG ĐỎ, NEW ZEALAND, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LUIS FELIPE EDWARDS MERLOT C0401MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LUIS FELIPE EDWARDS SELECTION GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0402CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LUIS FELIPE HOP 2 CHAI C0403 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LUIS KING 9000 HOP 2 CHAI C0404 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE LUIS KING 9000 RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0405CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS CABERNET SAUVIGNON C0406CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS MERLOT C0407MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0408CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS RESERVA MERLOT C0409MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS ANTU LIMITED CABERNET FRANC C0410CABERNET FRANCVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET FRANC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS INTRIGA MAXIMA CABERNET SAUVIGNON C0411CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MONTGRAS NINQUEN ANTU CABERNET SAUVIGNON CARMENERE C0412CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC LINDEMAN'S BIN 45 CABERNET SAUVIGNON AUSTRALIA C0413CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC McGUIGAN BIN 2000 SERIES SHIRAZ AUSTRALIA 2010 C0414SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC McGUIGAN BIN 4000 SERIES CABERNET SAUVIGNON C0415CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Ý VINO ROSSO BIOLOGICO 3 PASSO RED C0416BLENDEDVANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAUNEUF DU PAPE - LA FIOLE DU PAPE ROUGE C0417 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC McGUIGAN TEMPUS TWO PEWTER SHIRAZ BAROSSA C0418SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC MCGUIGAN PRIVATE BIN SHIRAZ C0419SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC McGUIGAN BLACK LABEL SHIRAZ C0420SHIRAZVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP COTES DU RHONE LA FIOLE C0421MERLOT BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL UNIQUE SELECTION C0431BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SINGLE VINYARD CABERNETSAUVIGNON C0432CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SPECIAL RESERVA MERLOT C0433MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SPECIAL RESERVA CARMENERE C0434CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SPECIAL RESERVA SYRAH C0435SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SPECIAL RESERVA PINOT NOIR C0436PINOT NOIRVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL RESERVA RED WINE 1234 C0437BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ESTIVALIA CABERNET SAUVIGNON C0438CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SPECIAL RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0439CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SIEGEL SINGLE VINYARD CARMENERE C0440CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE HUGO CASANOVA ANTANO CABERNET SAUVIGNON C0445CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE HUGO CASANOVA ANTANO MERLOT C0446MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE HUGO CASANOVA FOUNDER RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0447CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE HUGO CASANOVA LINAJE CABERNET SAUVIGNON C0448CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE HUGO CASANOVA RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0449CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE HUGO CASANOVA RESERVA MERLOT C0450MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RAMIRANA CABERNET SAUVIGNON C0456CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RAMIRANA RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0457CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RAMIRANA GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0458CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RAMIRANA MERLOT C0459MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RAMIRANA TRINIDAD VINEYARD C0460 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE RAMIRANA GRAN BLANC GEWUR C0461 VANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU TOUR DE BARBEREAU BORDEAUX FRANCE C0462CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU TOUR PRIGNAC MEDOC FRANCE C0463 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA CABERNET SAUVIGNON C0465CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA CARMENERE C0466CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA SINGLE VINEYARD PINOT NOIR C0467PINOT NOIRVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA SINGLE VINEYARD SYRAH C0468SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA ONA SYRAH C0469SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA TAMA PINOT NOIR C0470PINOT NOIRVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, PINOT NOIR
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA TAMA MALBEC C0471MALBECVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA INDO CABERNET SAUVIGNON C0472CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA SINGLE VINEYARD CARMENERE C0473CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA TAMA SYRAH C0474SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA ONA RED BLEND C0475BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ANAKENA CARMENERE C0476CARMENEREVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CARMENERE
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ CARLO ROSSI CALIFORNIA RED C0490BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ CARLO ROSSI SANGRIA C0491BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP J.P CHENET 187 ML CABERNET SYRAH FRANCE 2010 REDWINE C0492BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP J.P CHENET CABERNET SYRAH FRANCE C0493BLENDEDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP JEAN JEAN CABERNET SAUVIGNON C0494CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE 1865 LIMITED EDITION CABERNET SAUVIGNON/SYRAH C0495CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE 1865 SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON C0496CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE 35 SOUTH RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0497CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE AMIGO CABERNET SAUVIGNON CHILE C0498CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA HELENA VARIETAL CABERNET SAUVIGNON C0499CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA HELENA SIGLO DE ORO CABERNET SAUVIGNON C0500CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA HELENA RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0501CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA HELENA SELECCION CABERNET SAUVIGNON C0502CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE 1865 AWOCA CABERNET C0503CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE SANTA CAROLINA GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0504CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE 1865-150th ANNIVERSARY EDITION C0505BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ NAM PHI TWO OCEANS CABERNET SAUVIGNON MERLOT SOUTH AFRICA C0515CABERNET SAUVIGNON / MERLOTVANG ĐỎNAM PHIrượu VANG ĐỎ, NAM PHI, CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ NAM PHI TWO OCEANS SHIRAZ SOUTH AFRICA C0516SHIRAZVANG ĐỎNAM PHIrượu VANG ĐỎ, NAM PHI, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP J.P CHENET CABERNET SHYRAZ 1,5 LÍT C0517CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ NAM PHI TWO OCEANS SOFT AND FRUITY RED C0518 VANG ĐỎNAM PHIrượu VANG ĐỎ, NAM PHI,
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ CARLO ROSSI RED 1,5 LÍT C0519BLENDEDVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ Ý ZONIN CHIANTI C0520 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý ZONIN VALPOLICELLA RIPASSO C0521 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ Ý ZONIN AMARONE DELLA VALPOLICELLA C0522 VANG ĐỎÝrượu VANG ĐỎ, Ý,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON C0523CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE GATO NEGRO MERLOT C0524MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASTILLO DE MOLINA CABERNET SAUVIGNON C0525CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASTILLO DE MOLINA SHIRAZ C0526SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CAYAO C0527BLENDEDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ALICANTO TRADICION CABERNET SAUVIGNON CHILE REDWINE C0528CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE ALICANTO TRADICION MERLOT CHILE REDWINE C0529MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE G7 GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0532CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE G7 RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0533CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP LA CAMPAGNE CABERNET SAUVIGNON 75CL C0534CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP LA CAMPAGNE MERLOT FRANCE REDWINE C0535MERLOTVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP VANG PHÁP MONASTIER CABERNET SAUVIGNON 3Lit C0536CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA CHEVAL NOIR C0537 VANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA,
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA CHEVAL DES ANDES C0538BLENDEDVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, BLENDED
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA TERRAZAS DE LOS RESERVA MALBEC - ARGENTINA C0539MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA TERRAZAS ALTOS DEL PLATA MALBEC C0541MALBECVANG ĐỎARGENTINArượu VANG ĐỎ, ARGENTINA, MALBEC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP MANCURA ROSE CABERNET SAUVIGNON/SYRAH C0548CABERNET SAUVIGNON BLENDVANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP, CABERNET SAUVIGNON BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU ROCHER FIGEAC SAINT - EMILLION C0549 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU DES COMBES SAINT - EMILLION GRAND CRU C0550 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MANCURA MERLOT C0552MERLOTVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, MERLOT
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE BISQUERTT QCLAY MARCHIHUE 75% SYRAH 25% CABERNET C0553SHIRAZ BLENDVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ BLEND
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE POLKURA SYRAH COLCHAGUA VALLEY C0554SHIRAZVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, SHIRAZ
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP RƯỢU CHATEAU DU COURLAT LUSSAC SAINT EMILION C0555 VANG ĐỎPHÁPrượu VANG ĐỎ, PHÁP,
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC RƯỢU ELDERTON BAROSSA SHIRAZ C0557SHIRAZVANG ĐỎÚC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LYNCH BAGES C0559 VANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ZEDE DE LABEGORCE MARGAUX C0560 VANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LAFON ROCHET C0561 VANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ALBERT BICHOT COTE DU NUITS VILLAGES C0564PINOT NOIRVANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC SPEE WAH SHIRAZ/CABERNET SAUVIGNON C0565CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE MANCURA LEYENDA GRAN RESERVA SYRAH, CABERNET FRANC, MERLOT C0566BLENDEDVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU LANGOA BARTON C0567 VANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP CHATEAU ROCHER CALON MONTAGNE SAINT EMILION C0568 VANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP LES HAUTES TERRASSES CROZES HERMITAGE C0569 VANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ Ý RUBENS ARMARONE DELLA VALPOLICELLA C0570 VANG ĐỎÝ
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC ELDERTON ELITE COMMAND SHIRAZ C0571SHIRAZVANG ĐỎÚC
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC ELDERTON BAROSSA CABERNET SAUVIGNON C0572CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎÚC
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE BISQUERTT ECOS DE RULO SINGLE VINEYARD CARMENERE C0573CARMENEREVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE BISQUERTT ECOS DE RULO SINGLE VINEYARD MERLOT C0574MERLOTVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE BISQUERTT ECOS DE RULO SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON C0575CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ Ý GRAN PASSIONE ROSSO VENETO C0576BLENDEDVANG ĐỎÝ
RƯỢU VANG ĐỎ Ý LUNATE MERLOT NERO DAVOLA C0578 VANG ĐỎÝ
RƯỢU VANG ĐỎ Ý MAGNIFICO ROSSO FUOCO C0579PRIMITIVOVANG ĐỎÝ
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP ZEDE DE LABEGORCE MARGAUX C0580BLENDEDVANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC ELDERTON, E SERIES SHIRAZ/CAB C0581SHIRAZ BLENDVANG ĐỎÚC
RƯỢU VANG ĐỎ PHÁP COTES DU RHONE LES HERITERS ROUGE RED C0584BLENDEDVANG ĐỎPHÁP
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA FINCA FLICHMAN RESERVA MALBEC C0587MALBECVANG ĐỎARGENTINA
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA FINCA FLICHMAN GRAN VINEYARDS PAISAJE DE TUPUNGATO C0588 VANG ĐỎARGENTINA
RƯỢU VANG ĐỎ ARGENTINA FINCA FLICHMAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0589CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎARGENTINA
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE VIENTO DEL SUR CABERNET SAUVIGNON C0591CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE VIENTO DEL SUR GRAN RESERVA C0592CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE VIENTO DEL SUR RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0593CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS DEL BOSQUE GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0596CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS DEL BOSQUE RESERVA MERLOT C0597MERLOTVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS PATRONALES BICH 3 LIT, CAMENERE- CABERNET- SHYRAZ C0598CARMENERE BLENDVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS PATRONALES CABERNET SAUVIGNON C0599CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CASAS PATRONALES HOP QUA TET 2 CHAI C0600BLENDEDVANG ĐỎ 
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS PATRONALES MERLOT C0601MERLOTVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS PATRONALES RESERVA CABERNET SAUVIGNON C0602CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS PATRONALES RESERVA PRIVADA CABERNET SAUVIGNON C0603CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CASAS PATRONALES RESERVA SHYRAH CHILE C0604SHIRAZVANG ĐỎCHILE
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE CARMEN PREMIER PINOT NOIR C0079CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ Mỹ IRONSTONE VINEYADS CABERBETSAUVIGNON C0035CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎMỹrượu VANG ĐỎ, Mỹ, CABERNET SAUVIGNON
RƯỢU VANG ĐỎ ÚC JACOB CREEK CABERNET SAUVIGNON AUSTRALIA C0390CHARDONNAYVANG ĐỎÚCrượu VANG ĐỎ, ÚC, CHARDONNAY
RƯỢU VANG ĐỎ CHILE OCHAGAVIA RAICE NOBLE C0082CABERNET SAUVIGNONVANG ĐỎCHILErượu VANG ĐỎ, CHILE, CABERNET SAUVIGNON