MỆ VUI 1 - 31C TRẦN QUỐC TOẢN

MỆ VUI 1 

Địa chỉ: 31C Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 03,TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: (028) 6673 2193

HỘI AN CHICKEN RICE

Hội An Chicken Rice / Cơm gà Hội An….40.000 đ
Chicken Rice Soup / Cháo gà ….30.000 đ
Chicken wing with papaya Salad / Gỏi cánh gà… 60.000 đ
WChicken Drumstick with papaya salad / Gỏi đùi gà…100.000 đ
Half chicken with papaya salad / Gỏi gà nửa con …175.000 đ
Whole chicken with papaya salad / Gỏi gà nguyên con … 350.000 đ
Extra steamed Rice / Cơm thêm…10.000 đ
Extra Rice soup / Cháo thêm … 10.000 đ
Extra Salad / Gỏi đu đủ thêm … 20.000 đ

CHÈ SWEETENS

Bean gruel /Chè đậu ván …15.000 đ
Sweet lotus gruel / Chè hạt sen …. 20.000 đ