LIÊN HỆ QUÁN MỆ VUI 1

QUÁN MỆ VUI 1 - CƠM GÀ HỘI AN

Địa chỉ: 31C Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: (028) 6673 2193