LIÊN HỆ MỆ VUI 3

QUÁN MỆ VUI 3 - MỲ QUẢNG - CƠM GÀ HỘI AN, BÁNH HUẾ

Địa chỉ: 41 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: (028) 6654 2751