CAITHUNGGO WINE TASTING

Thử rượu lúc 6h30 ngày 02.08.2018 tại nhà hàng L’ORI , 46 ter Vo Van Tan, Dist 3

- Thử rượu lúc 6h30 tại nhà hàng L’ORI, em có nên mở 2 chai này uống thử, mà uống một mình buồn nên mời anh em nào rảnh rảnh ghé qua chơi, uống một ly rồi ngồi đàm đạo...

Xem tiếp