CAITHUNGGO WINE TASTING

Thử rượu lúc 6h30 ngày 02.08.2018 tại nhà hàng L’ORI , 46 ter Vo Van Tan, Dist 3

Hôm nay em có nên mở 2 chai này uống thử, mà uống một mình buồn nên mời anh em nào rảnh rảnh ghé qua chơi, uống một ly rồi ngồi đàm đạo chuyện đời chuyện người. Có chi mà...

Xem tiếp